Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Membru Bizoo de 10 ani.
4.41
4 stars: Foarte bun
147 pareri

Anhidrida cromica p.a. - 1 kg

0 stars: 0.00 din 0 pareri

57 lei
Pe stoc
Da
Descriere
Anhidrida cromica crist pa
Aspect: Solid
Culoare: Rosu-maroniu
Miros: Fara miros
pH: <1 (200C) la 100g/l H2O
Punct de topire: 1970C
Densitate: 2,7 g/cm3 la 200C
Densitate de vrac: ~ 900 kg/m3
Solubilitate in apa: 1854 g/l la 200C
Descompunere termica: > 2300C

Continut net: 1 kg

H271: Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.
H350: Poate provoca cancer.
H340: Poate provoca anomalii genetice.
H361f: Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
H330: Mortal în caz de inhalare.
H301 + H311: Toxic în caz de înghiţire sau în contact cu pielea
H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz deinhalare.
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a
ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P301 + P330 + P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare
de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate facecu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P309 + P310: ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Acest produs nu se adreseaza persoanelor fizice !
Va rugam sa ne transmiteti datele de facturare precum CUI-ul, J-ul sau F-ul in rubrica „Observatii”, in caz contrar exista riscul ca eventuala comanda sa fie ignorata.

Pot exista si cazuri exceptioanale cand:
1.Expedierea produsului va fi realizata de alta firma de transport decat cea mentionata.

2.Livrarea produsului poate dura pana la 4-5 zile lucratoare.

Pentru mai multe detalii accesati www.silaltrading.ro
Trimite mesaj
Din Gura in Gura